Buitenplaats Maartensdijk

Privacy Policy

Buitenplaats Maartensdijk, een handelsnaam van Social Impact Factory BV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65481240, verwerkt persoonsgegevens. We verwerken deze gegevens omdat je je bijvoorbeeld hebt aangemeld voor een evenement, een vergaderruimte bij ons hebt geboekt of omdat je bij ons of met ons werkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken diverse gegevens, welke veelal bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en boekingsinformatie.

 

Gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken deze persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen: het verwerken van de reservering van een vergaderruimte, het verwerken van inschrijvingen voor een evenement, marketing- en communicatiedoeleinden en de werving en selectie van medewerkers en / of stagiaires.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waarmee wordt gewerkt worden altijd door een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buitenplaats Maartensdijk) verwerkt. Wij nemen geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.

 

De opslag en omgang persoonsgegevens

Buitenplaats Maartensdijk bewaart jouw gegevens voor toekomstig gebruik, tot het moment dat jij ons aangeeft dat je wilt dat wij jouw gegevens aanpassen of verwijderen. Jouw gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor communicatie vanuit de organisatie. We verkopen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden. Met bedrijven die in opdracht van Buitenplaats Maartensdijk gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij op dezelfde veilige manier met jouw vertrouwde gegevens werken. Buitenplaats Maartensdijk blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookiebeleid

Op de website van Buitenplaats Maartensdijk maken wij gebruik van functionele en technische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies kunnen worden gebruikt voor de volgende doelen: (a) het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen optimaliseren, (b) het verzamelen van gegevens van onze websitebezoekers om onze algemene communicatie over onze producten en diensten te verbeteren en (c) het (tussentijds) bewaren van informatie die nodig is om de websites goed te laten werken.

 

Beveiliging van de persoonsgegevens

Buitenplaats Maartensdijk neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan ontvangen wij graag een email via info@buitenplaatsmaartensdijk.nl.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Buitenplaats Maartensdijk. Ook is er het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je ons de opdracht kunt geven om de persoonsgegevens die wij bezitten in een computerbestand naar jou of een door jouw gewenste organisatie te sturen. Wil je gebruik maken van een van bovenstaande rechten? Stuur dan jouw verzoek naar info@buitenplaatsmaartensdijk.nl.

 

 

Buitenplaats Maartensdijk
Dorpsweg 23
3738 CA Maartensdijk

Close